Archives for Tháng Mười Một 2017

Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

capialand
Tin bất động sản

Tập đoàn CapitaLand (Singapore) cho biết đã thành lập quỹ đầu tư chuyên về bất động sản thương mại tại Việt Nam là CapitaLand Vietnam Commercial Fund I (CVCFI). CVCFI đóng quỹ đợt đầu sau khi đã huy ...
Chức năng bình luận bị tắt ở CapiaLand lập quỹ 300 triệu USD đầu tư vào bất động sản Việt Nam
thị trường bất động sản
Tin bất động sản

Quỹ đất phát triển đô thị sắp tăng lên cùng với nguồn cầu lớn từ tầng lớp trung lưu đang tạo thêm lực đẩy cho thị trường địa ốc. Trong báo cáo diễn biến thị trường địa ốc ...
Chức năng bình luận bị tắt ở 4 cú hích cho thị trường bất động sản cuối năm